មានសំណួរទេ? សូមទូរស័ព្ទមកយើង៖០០៨៦-១៨៨៣១៩៤១១២៩

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាសយដ្ឋាន

លេខ ២០៩ ចាងចូវ, តំបន់ឧស្សាហកម្មវូចូហៃ, តំបន់ជូលូ, ស៊ីងថៃ, ហឺប៉ីប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ / ទូរសារ

0086 0319-4393194

អ៊ីមែល

WhatsApp

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង